Aktuelt

Referat fra Stiftelsens meget vellykkede studietur til Sølvgruvene i Kongsberg onsdag 30. august 2017 kan leses ved å klikke her

Stiftelsen Nasjonalt medisinsk museum ble opprinnelig opprettet i forbindelse med at man på begynnelsen av 2000-tallet forsøkte å få opprettet et eget nasjonalt medisinsk museum på det gamle Rikshospitalet da det ble flyttet til Gaustad. Det lykkes ikke. Stiftelsen har siden arbeidet for å fremme helse- og medisinhistorie gjennom utstillinger, seminarer, ekskursjoner, engasjement i bygningsvern og støtte til det nasjonale medisinske museet som ble opprettet som del av Teknisk museum på Kjeldsaas i Oslo. Med denne nettsiden ønsker den i tillegg å lage et digitalt møtested som informerer om forskjellige medisinske muséer og helsehistoriske grupper og deres aktiviteter. Stiftelsen har en egen venneforening som får tilbud om å delta i Stiftelsens aktiviteter. Årskontingent 350 kroner.

Årsmelding for 2016 som gir oversikt over Stiftelsens aktivitet finner du ved å klikke her

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ønsker du å melde deg inn i venneforeningen vår, trykk her.

MØTER

Stiftelsen har planlagt følgende møter for høsten 2017:

12. oktober kl 14-1900,: Seminar om Kommunehelsetjenesten. Auditoriet, Folkehelseinstituttet, Geitemyrsvn 75 

Alle er enige om at primærhelsetjenesten er bærebjelken i helsevesenet. I 1970-årene var det vanlig å snakke om krise, fordi legedekningen i distrikts-Norge var dårlig, rekrutteringen svak og budsjettveksten foregikk i sykehusene. Med flere krafttak klarte man å snu utviklingen. I dette seminaret vil vi se på hva som skjedde og skjele til dagens situasjon - er den til forveksling lik? Møteleder: Harald Siem. For detaljert program klikk her

18. november kl 1700- 2200 i Vitenskapsakademiet, Drammensveien: Julemøte med middag.

Program kommer senere

 

NETTSTEDET SYKEHUSHISTORIER

Nettstedet www.sykehushistorier.no inneholder intervjuer og foredrag av medisinsk historisk interesse med hovedfokus på sykehusene Aker, Dikemark,Gaustad, Radiumhospitalet, Rikshospitalet og Ullevål.

I januar 2017 er det lagt ut video hvor Øyvind Ekeberg forteller om selvmordsforebygging http://sykehushistorier.no/ous/index.php?museum=ulleval&2=personer&3=leger&4=ekeberg

og Torbjørn Vatnaland som forteller om paranoia querulans og Arnold Juklerøds opphold på Gaustad sykehus: http://sykehushistorier.no/ous/index.php?museum=gaustad&2=personer&3=annet&4=jukeroed

og Per Børdahl som forteller om motstandsmannen Knut Hauglands dramatiske flukt fra Rikshopitalet i 1944: http://sykehushistorier.no/ous/index.php?museum=rikshospitalet&2=samfunnet&3=boe

og Hauglands egen beretning om samme flukt: http://sykehushistorier.no/ous/index.php?museum=rikshospitalet&2=samfunnet&3=haugland

I november 2016 en video hvor Rolf Kåresen forteller om ledelse ved Ullevål sykehus fra  1975 til 2010 http://sykehushistorier.no/ous/index.php?museum=ulleval&2=personer&3=leger&4=ledelse

STUDIETURER

Referat fra en meget vellykket studietur til Sølvgruvene på Kongsberg er å finne ved å klikke her

Stiftelsens studietur 2018 går til Brugge i Belgia 20 - 23. april. For å se programmet klikk her

NB! Pga forfall er det per 04. september fire plasser ledig. Meld deg på!. Totalt antall deltagere er satt til 30 personer inkludert to guider. Mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

           

UTSTILLINGER

Ullevål museum, Bygg 24, Oslo universitetssykehus åpnet 11. mai 2017 en spesialutstilling om Smittsomme sykdommer

Museet er åpent 1200-1400 tirsdager og torsdager, men grupper kan få omvisning til andre tider Les mer

Nasjonalt medisinsk museum, Teknisk museum Kjeldsås, Oslo. har nettopp åpnet en spesialutstilling "Hjemme hos". En utstilling om besøk hos mennesker med alvorlig og langvarig psykisk sykdom. Den viser fotografier og fortellinger fra disse besøkene. For de permanente utstillingene se under fanen Medisinske museer 

BØKER OG ARTIKLER

Medisinsk historielag, Sykehuset i Vestfold har en serie årbøker hvor ikke bare lokal, men også landsdekkende medisinsk historie omtales. Klikk her for 2012 

Dansk Medisinsk Historisk Selskap har en meget lesverdig hjemmeside som blant annet har årbøker fra 2006-2014 i pdf format. En oversikt over medisinsk historiske nettsteder er også nyttig: http://dmhs1917.dk/454/#more-454

For samlet liste over medisinsk historisk litteratur se under fanen : Artikler og fortellinger

RAPPORTER FRA STUDIETURER

I august 2017 arrangerte stiftelsen tur til Sølvgruvene i Kongsberg. For referat klikk her

I april 2016 arrangerte Stiftelsen en medisinsk historisk studietur til Genéve. For referat klikk her

I april 2015 arrangerte Stiftelsen en medisinsk historisk studietur til Montpelier i Frankrike. For referat klikk her

I april 2014 arrangerte  Stiftelsen  en medisinsk historisk studietur til London og CambridgeFor referat klikk her

 

 

 

Søk