Aktuelt

Pest - Sykdommen som endret vår sivilisasjon

Seminar på Nasjonalbiblioteket, Henrik Ibsensgt. 11,Oslo tirsdag 10. april kl 1300-1530 

Bredt anlagt seminar som vil dekke både samfunneffektene, epidemiologien, forsøkene på behandling og kunstens refleksjoner om sykdommen. Komplett program finner du ved å klikke her

Medisinskhistorisk møte i Trondheim 12-13. april 2018

Møtet skal reetablere det medisinskhistoriske nettverket man hadde i Norge fra til 2011. Hovedtrekkene i programmet er:

Torsdag 12. april kl. 09.30-12.00: Per Evtun, Rigmor Brekken og Erik Arnesen foredrar om nettverk, Sykehusmuseet i Levanger og «Gammeldoktoren» på Glomdalsmuseet. 13.00-16.00: Svein Carstens, Øivind Larsen og Steinar Westin foredrar om sykehushistorie, diagnostiseringshistorie og helsehistorie. Det blir også foredrag om og omvisning på Medisinsk museum på Kunnskapssenteret ved St. Olavs hospital. 17.30: Omvisning Nidarosdomen. Etterfulgt av middag.

Fredag 13. april kl. 08.30-14.00: Ole Didrik Lærum, Per Børdahl og Lorentz Irgens foredrar om gjenstandshistorie og samlinger. Magne Nylenna, Tore Salte og  Rolf Kåresen fordrar om immateriell historie, blogg og nettsted. Avslutningsvis vil  Ellen Lange snakke om nettverket og innlede til diskusjon om veien videre. For påmeldingsskjema klikk her. For detaljert program klikk her

 

Nye spennende historier om Rikshopitalets første 50 år, fortalt av professor Stein A. Evensen, er lagt ut på www.sykehushistorier.no. Klikk http://sykehushistorier.no/ous/index.php?museum=rikshospitalet&2=bygninger for bygningshistorien og http://sykehushistorier.no/ous/index.php?museum=rikshospitalet&2=personer&3=sykepleiere for historien om pleien og pleierne

Stiftelsen Nasjonalt medisinsk museum ble opprinnelig opprettet i forbindelse med at man på begynnelsen av 2000-tallet forsøkte å få opprettet et eget nasjonalt medisinsk museum på det gamle Rikshospitalet da det ble flyttet til Gaustad. Det lykkes ikke. Stiftelsen har siden arbeidet for å fremme helse- og medisinhistorie gjennom utstillinger, seminarer, ekskursjoner, engasjement i bygningsvern og støtte til det nasjonale medisinske museet som ble opprettet som del av Teknisk museum på Kjeldsaas i Oslo. Med denne nettsiden ønsker den i tillegg å lage et digitalt møtested som informerer om forskjellige medisinske muséer og helsehistoriske grupper og deres aktiviteter. Stiftelsen har en egen venneforening som får tilbud om å delta i Stiftelsens aktiviteter. Årskontingent 350 kroner.

Årsmelding for 2016 som gir oversikt over Stiftelsens aktivitet finner du ved å klikke her

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ønsker du å melde deg inn i venneforeningen vår, trykk her.

MØTER

Tirsdag 16.januar 2018 kl 1800-2100 i Wergelandssalen, Litteraturhuset et spennende seminar om:

Sykehusplaner i Osloregionen - Vil de dekke befolkningens behov?

Innledere er: Professor emeritus Rolf Kåresen, Administrerende direktør Bjørn Erikstein OUS, Konserntillitsvalgt Akademikerne HSØ Christian Grimsgaard, Professor emeritus Rune Slagstad og AP-politiker Jan Bøhler. Paneldebatt hvor salen trekkes inn. For detaljert program klikk her 

 Tirsdag 10. april 2018  kl 1300-1530. Nasjonalbiblioteket, Henrik Ibsens gate 110, Oslo

Pest – sykdommen som endret vår sivilisasjon. Endelig program kommer senere

 

NETTSTEDET SYKEHUSHISTORIER

Nettstedet www.sykehushistorier.no inneholder intervjuer og foredrag av medisinsk historisk interesse med hovedfokus på sykehusene Aker, Dikemark,Gaustad, Radiumhospitalet, Rikshospitalet og Ullevål.

Utover høsten 2017 vil det nå komme en serie nye filmer om lobotomiens historie, utviklingen av sykepleiefaget og forholdene på Gaustad sykehus fra 1970 til 1990-tallet etc. Følg med!. Den første er nå lagt ut. Det er Stein A. Evensen som forteller om Søren Bloch Laake: Polyhistor og stabeis. For å se filmen klikk her

STUDIETURER

Stiftelsens studietur 2018 går til Brugge i Belgia 20 - 23. april. For å se programmet klikk her

Turen er nå fulltegnet, men det er mulig å sette seg på en venteliste dersom det blir forfall. Mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

           

UTSTILLINGER

Ullevål museum, Bygg 24, Oslo universitetssykehus åpnet 11. mai 2017 en spesialutstilling om Smittsomme sykdommer.

Onsdag 10. januar 2018 kl 1530 åpner ny spesialutstilling om Reservedelsmennesket. Den vil ha hovedfokus på utvikling av leddproteser og hjertepacmakere, men også omhandle andre organer om kan erstattes

Museet er åpent 1200-1400 tirsdager og torsdager, men grupper kan få omvisning til andre tider Les mer

Nasjonalt medisinsk museum, Teknisk museum Kjeldsås, Oslo.  åpnet i september 2017 en spesialutstilling "Skjeletter i skapet". Med utgangspunkt i samlingen av menneskelige levninger, ønsker de å åpne for en bred diskusjon om hvordan dette materialet best kan håndteres; dvs forvaltes, forskes på og formidles. For åpningstider og annen informasjon se: https://www.tekniskmuseum.no/utstillinger-2/1431-skjeletter-i-skapet

BØKER OG ARTIKLER

Medisinsk historielag, Sykehuset i Vestfold har en serie årbøker hvor ikke bare lokal, men også landsdekkende medisinsk historie omtales. Klikk her for 2012 

Dansk Medisinsk Historisk Selskap har en meget lesverdig hjemmeside som blant annet har årbøker fra 2006-2014 i pdf format. En oversikt over medisinsk historiske nettsteder er også nyttig: http://dmhs1917.dk/454/#more-454

For samlet liste over medisinsk historisk litteratur se under fanen : Artikler og fortellinger

RAPPORTER FRA STUDIETURER

I august 2017 arrangerte stiftelsen tur til Sølvgruvene i Kongsberg. For referat klikk her

I april 2016 arrangerte Stiftelsen en medisinsk historisk studietur til Genéve. For referat klikk her

I april 2015 arrangerte Stiftelsen en medisinsk historisk studietur til Montpelier i Frankrike. For referat klikk her

I april 2014 arrangerte  Stiftelsen  en medisinsk historisk studietur til London og CambridgeFor referat klikk her

 

 

 

Søk