Aktuelt

Stiftelsen Nasjonalt medisinsk museum ble opprinnelig opprettet i forbindelse med at man på begynnelsen av 2000-tallet forsøkte å få opprettet et eget nasjonalt medisinsk museum på det gamle Rikshospitalet da det ble flyttet til Gaustad. Det lykkes ikke. Stiftelsen har siden arbeidet for å fremme helse- og medisinhistorie gjennom utstillinger, seminarer, ekskursjoner, engasjement i bygningsvern og støtte til det nasjonale medisinske museet som ble opprettet som del av Teknisk museum på Kjeldsaas i Oslo. Med denne nettsiden ønsker den i tillegg å lage et digitalt møtested som informerer om forskjellige medisinske muséer og helsehistoriske grupper og deres aktiviteter. Stiftelsen har en egen venneforening som får tilbud om å delta i Stiftelsens aktiviteter. Årskontingent 350 kroner.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ønsker du å melde deg inn i venneforeningen vår, trykk her.

MØTER

Stiftelsen har planlagt følgende møter for høsten 2017:

21. september kl 14-1600: Oppfølgende diskusjonsmøte om en fornyelse av Nasjonalt Medisinsk Museum. Sted og program kommer senere

12. oktober kl 15-1700: Seminar om Allmennhelsetjenesten. Sted og program kommer senere

18. november kl 1700- 2200 i Vitenskapsakademiet, Drammensveien: Julemøte med middag. Program kommer senere

 

15. september som ledd i Oslo kommunes Kulturnatt er det omvisning og foredrag på Ullevål museum, bygg 24, Ullevål sykehus kl 1700-1845 med gjentagelse 1900-2045

Foredrag:       Rolf Kåresen: Ullevål sykehus - 130 år i kontinuerlig utvikling. Vil den nå ta slutt?                                                                                                                                   Johan N Bruun: Infeksjoner - Menneskets svøpe til alle tider 

NETTSTEDET SYKEHUSHISTORIER

Nettstedet www.sykehushistorier.no inneholder intervjuer og foredrag av medisinsk historisk interesse med hovedfokus på sykehusene Aker, Dikemark,Gaustad, Radiumhospitalet, Rikshospitalet og Ullevål.

I januar 2017 er det lagt ut video hvor Øyvind Ekeberg forteller om selvmordsforebygging http://sykehushistorier.no/ous/index.php?museum=ulleval&2=personer&3=leger&4=ekeberg

og Torbjørn Vatnaland som forteller om paranoia querulans og Arnold Juklerøds opphold på Gaustad sykehus: http://sykehushistorier.no/ous/index.php?museum=gaustad&2=personer&3=annet&4=jukeroed

og Per Børdahl som forteller om motstandsmannen Knut Hauglands dramatiske flukt fra Rikshopitalet i 1944: http://sykehushistorier.no/ous/index.php?museum=rikshospitalet&2=samfunnet&3=boe

og Hauglands egen beretning om samme flukt: http://sykehushistorier.no/ous/index.php?museum=rikshospitalet&2=samfunnet&3=haugland

I november 2016 en video hvor Rolf Kåresen forteller om ledelse ved Ullevål sykehus fra  1975 til 2010 http://sykehushistorier.no/ous/index.php?museum=ulleval&2=personer&3=leger&4=ledelse

STUDIETURER

Stiftelsens dagstur med buss til Kongsberg Onsdag 30. august 2017 er fulltegnet

Turen inkluderer besøk i Norsk Bergverksmuseum, Kongsberg kirke, Det Kongelige Norske Bergverksmuseum, Sakkerhuset, Sølvgruva, Knutefjellet og Knutehytta. Deltagelse forutsetter medlemskap i Stiftelsen. For detaljert program klikk her.

Stiftelsens studietur 2018 går til Brugge i Belgia 20.-23. april. For å se programmet klikk her

Vi venter at turen blir fort fulltegnet så vær rask med påmelding. Totalt antall deltagere er satt til 30 personer inkludert to guiider. For å delta på studieturen må dere være betalende venn av Stiftelsen. Påmelding til: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

          

UTSTILLINGER

Ullevål museum, Bygg 24, Oslo universitetssykehus åpnet 11. mai 2017 en spesialutstilling om Smittsomme sykdommer

Museet er åpent 1200-1400 tirsdager og torsdager, men grupper kan få omvisning til andre tider Les mer

Nasjonalt medisinsk museum, Teknisk museum Kjeldsås, Oslo. har nettopp åpnet en spesialutstilling "Hjemme hos". En utstilling om besøk hos mennesker med alvorlig og langvarig psykisk sykdom. Den viser fotografier og fortellinger fra disse besøkene. For de permanente utstillingene se under fanen Medisinske museer 

BØKER OG ARTIKLER

Medisinsk historielag, Sykehuset i Vestfold har en serie årbøker hvor ikke bare lokal, men også landsdekkende medisinsk historie omtales. Klikk her for 2012 

Dansk Medisinsk Historisk Selskap har en meget lesverdig hjemmeside som blant annet har årbøker fra 2006-2014 i pdf format. En oversikt over medisinsk historiske nettsteder er også nyttig: http://dmhs1917.dk/454/#more-454

For samlet liste over medisinsk historisk litteratur se under fanen : Artikler og fortellinger

RAPPORTER FRA STUDIETURER

I april 2016 arrangerte Stiftelsen en medisinsk historisk studietur til Genéve. For referat klikk her

I april 2015 arrangerte Stiftelsen en medisinsk historisk studietur til Montpelier i Frankrike. For referat klikk her

I april 2014 arrangerte  Stiftelsen  en medisinsk historisk studietur til London og CambridgeFor referat klikk her

 

 

 

Søk